Voedselbossen

 

Voedselbossen is iets wat in sneltreinvaart zijn intrede doet in de Nederland. De ontwikkelingen rond voedselbossen volg ik intensief. Ik heb me verdiept in dit fenomeen door bij de Brabantse Milieufederatie de cursus voedselbossen te volgen. Niet alleen leerzaam maar ook gewoon leuk om aan zo'n cursus deel te nemen. Het is een prachtige manier om met het telen van fruitgewassen op een geheel andere wijze dan in een boomgaard bezig te zijn. Voedselbossen lenen zich goed voor de voedselvoorziening van je zelf en anderen in een collectief zonder direct te streven naar economische winst. Als zeer ervaren bedrijfsadviseur fruitteelt onder de naam WTE Fruitadvies sta ik open voor voedselbossen maar ben ik nog wel wat kritisch over de vele positieve geluiden over voedselbos als economisch alternatief voor de huidige (biologische) landbouw. Maar voor goede ondernemers die het als een rendabele bedrijfsactiviteit willen en moeten zien, liggen er beslist mogelijkheden. Maar dan moet je wel vooraf een goed strategisch bedrijfsplan hebben waar je eigen verdienmodel in duidelijk wordt.  Met mijn ervaring als zelfstandige met een eigen zelfplukboomgaard en adviseur voor boerderijwinkels zijn thema's afzet, korte ketens en PR/marketing ook mijn adviesterrein.

 

Het accent ligt op individuele advisering maar groepswerk als studiegroepen en het houden van lezingen is ook mogelijk. Uiteindelijk leer je het meeste van elkaar en niet van maar één adviseur, is mijn langjarige ervaring als adviseur. 

 

Verder wil ik u wijzen op de artikelen die ik als freelancer voor vakbladen schrijf. Voor mensen met interesse in voedselbossen zijn dit vooral:

 

Daarnaast is een door mij verzorgde online presentatie over de Bedrijfskundige realiteit van het voedselbos tijdens de Biokennisweek 2021  terug te kijken op mijn Youtube-kanaal.

 

Ook interessant zijn de oude fruitteeltpublicaties over omgaan met onzekerheid in de biologische fruitteelt  en ketenstijlen in de biologische appelsector (Louis Bolk Instituut, 2001 en 2004).  De onzekerheid die biologische fruittelers en potentiele omschakelaars ervaren kent grote parallellen met de onzekerheid die ondernemers met een voedselbos kunnen ervaren. Ook de diversiteit van ketenstijlen in de biologische fruitteelt kan interessant zijn voor ondernemers met een voedselbos. Lees het verder in de pdf-bestanden hieronder.

Download
Voedselbos GOB-bijeenkomst 2020.pdf
Adobe Acrobat document 2.4 MB
Download
Omgaan met onzekerheid in de biologische fruitteelt, Louis Bolk Instituut, 2001
Publicatie uit 2001 van Joke Bloksma (L.B.I.) en Wouter van Teeffelen (toen AccoN) over het omgaan met onzekerheid in de biologische fruitteelt. Gebaseerd op het afstudeeronderzoek van Wouter aan de Erasmus Universiteit Rotterdam - Bedrijfskunde naar Onzekerheidsmanagement bij de keuze voor eco-efficiency, met de praktijk van biologische fruitteelt in het bijzonder.
Publicatie Omgaan met onzekerheid, Louis
Adobe Acrobat document 3.2 MB
Download
Ketenstijlen in de biologische appelsector
Publicatie uit 2004 van Hielke van der Meulen, onderzoekers L.B.I. en Wouter van Teeffelen (toen Agro Eco) over ketenstijlen. De ketenstijlen en de nieuwe mogelijkheden kunnen dienen als spiegel voor ondernemers in de biologische
appelsector en ook voedselbossen die nog op zoek zijn naar de juiste stijl of een betere koppeling willen tussen productiewijze en
afzetkanaal
Ketenstijlen in de biologische appelsect
Adobe Acrobat document 437.6 KB

Dienstverlening WTE


Ontwerp

Voor het ontwerpen van een voedselbos verwijs ik u door naar de rasechte specialisten. Eventueel kan ik u in contact brengen met diverse personen in mijn netwerk die dit in mijn ogen ook echt kunnen. 

Bedrijfsadvies

Voor iedereen met plannen voor een voedselbos met een gewenst economisch verdienmodel ben ik er voor advies. Vaak zal ook wel wat sparren zijn maar als ervaren bedrijfsadviseur ben ik gewend om opbouwend kritisch met plannen van ondernemers mee te denken en hierover te adviseren.

Bedrijfsplan

Als ervaren bedrijfsadviseur kan ik u helpen met een goed bedrijfsplan voor u zelf en mogelijke financiers. Dit kan het assisteren bij een zelf op te stellen bedrijfsplan zijn maar ik kan het bedrijfsplan in goed overleg met u opstellen.